Översyn

Statliga Casino Cosmopol bötfälls för penningtvätt

Lyssna Publicerad: Lotteriinspektionens granskning visar att Casino Cosmopol AB brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism på samtliga områden som granskats. Lotteriinspektionen har konstaterat att bristerna är allvarliga och i flera fall systematiska. Risken är därmed stor att kasinot kan ha utnyttjats för penningtvätt.

SC150 softcross 1118mmX45m

Spelinspektionen Spelinspektionen är den myndighet som skall säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även delta till att minska riskerna för dom sociala skadeverkningar som spelande kan bibringa. Vi verkar för en sund samt säker spelmarknad. Vi ska bidra mot ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet. Vi på sociala medier.

Spelare söker sig till casinon utan svensk licens trots nya spellagar

Casino Cosmopol menar att det inte kan anses vara korrekt att besluta försåvitt sanktionsavgift när det saknas tydliga föreskrifter och vägledning från Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen lämnade den 27 november besked i en tillsynsärende rörande Casino Cosmopols arbete tillsammans att motverka penningtvätt och utdömde ett sanktionsavgift på åtta miljoner kronor förut brister i penningtvättsarbetet. En vecka framtid lämnade Casino Cosmopol in en åtgärdsplan med redovisning av kraftfulla åtgärder förut att, på kort och lång sikt, möta de brister Lotteriinspektionen anser föreligger. Casino Cosmopol har nu även lämnat in ett överklagande av Lotteriinspektionens fastställande om sanktionsavgift. Vi överklagar Lotteriinspektionens fastställande främst då vi anser att det i detta läge inte är proportionerligt att besluta om en sanktionsavgift. Sanktionsavgifter ska bara användas om inte andra metoder, exempelvis att förelägga oss bred vite, är tillräckliga.

Leave a Reply

Back to Top