Praktik

Om beskattning av pokerinkomster

Licenshavaren ska kontrollera spelarens identitet på ett betryggande sätt genom en tillförlitlig elektronisk identifiering eller motsvarande. Identifiering enligt 2 § krävs dock inte. En licenshavare ska dock fastställa en spelares identitet senast i samband med att den första utbetalningen till spelaren görs. Spel får inte ske innan licenshavaren har kontrollerat att spelaren inte stängt av sig enligt 14 kap. Spelkonton 1 § En licenshavare med licens för onlinespel, med undantag för sådant spel som avses i 12 kap. Licenshavaren ska ge spelaren tillgång till information om spelkontots saldo, spelhistorik, in- och utbetalningar samt övriga transaktioner. Sådan information ska vara tillgänglig för spelaren på spelkontot i minst tolv månader. Ett tillfälligt spelkonto får dock inte öppnas för en spelare som finns i det register för självavstängning som anges i 14 kap.

2 Skatteplikt för pokerinkomster

Befogenhet att anordna bingospel bingotillstånd beviljas samt återkallas av Polisstyrelsen. Tillstånd söks skriftligen. Tillstånd kan beviljas för högst tre år. Villkor för beviljande av bingotillstånd Bingotillstånd beviljas en i 5 § avsedd sammanslutning eller stiftelse, om 1 de allmänna förutsättningar för tillstånd såsom anges i 7 § uppfylls, 2 den som ansöker om tillstånd företer en utredning om att de lottningssystem som används när spelet anordnas är tillförlitliga, och 3 den lokal såsom har reserverats för spelet är adekvat för bingospel. Nytt bingotillstånd får ej beviljas utan särskilda skäl, om avkastningen från anordnandet av bingospelet har stått i uppenbart missförhållande till den lön som deltagaravgifterna gett eller om verksamheten har varit förlustbringande två räkenskapsår postumt varandra. Till spelreglerna ska fogas bestämmelser om lottningen. De fastställda spelreglerna skall avgiftsfritt hållas tillgängliga för allmänheten gällande den plats där spelet anordnas.

23.11.2001/1047

Det finns inga särskilda lagbestämmelser om beskattning av pokerinkomster. Även beskattnings- och rättspraxis som gäller området är knapphändig. Inom denna anvisning tas ställning till somliga viktigaste frågor med anknytning till beskattningen av pokerinkomster. Skatteplikt för pokerinkomster Enligt 29 § i inkomstskattelagen är skattepliktig inkomst, med i lagen nämnda begränsningar, den skattskyldiges inkomster i pengar alternativt pengars värde. Skatteplikten för inkomst begränsas i 85 § i inkomstskattelagen odla att skattepliktig inkomst inte är vinster från lotterier som avses i 2 § i lotteriskattelagen eller från lotterier som i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet anordnats inom enlighet med dess lagstiftning. Enligt bestämmelsen är dock vinster som kan anses som skälig ersättning för någon bedrift eller som kan betraktas som arvode enligt lagen om förskottsuppbörd skattepliktig lön. Enligt 2 § i lotterilagen är lotteri en sådan verksamhet där deltagarna har möjlighet att få en avans med penningvärde som helt eller partiell beror på slumpen.

Skatteplikt för pokerinkomster

Inom denna uppdatering av anvisningen har relevanta laghänvisningar uppdaterats. Denna uppdatering innehåller ej egentliga skatterelaterade ändringar av tolkningar. Det finns också lite rättspraxis som innefatta detta område. I denna anvisning tas ställning till vissa viktigaste frågor tillsammans anknytning till beskattningen av pokerinkomster. Skatteplikten för inkomst begränsas i ISkL 85 § så att skattepliktig inkomst ej är vinster från lotterier som avses i 2 § i lotteriskattelagen

Leave a Reply

Back to Top